Kohderyhmä

Projektin ikäryhmä on 17 – 30-vuotiaat.

Projektin suurin kohderyhmä oli nuoret, jotka olivat keskeyttäneet opintonsa yhden tai useamman kerran ja pystyivät tämän hankkeen avulla suorittamaan opinnot loppuun.  Jonkin verran mukana oli alanvaihtajia, jotka eivät olleet työllistyneet tai kyenneet työskentelemään sillä alalla, johon heillä oli koulutus.  Projekti edisti myös niiden nuorten kouluttautumista, jotka ovat suorittaneet esim. lukion, mutta ovat vailla ammatillista perustutkintoa.

Projektissa on kontaktoitu noin 350 nuorta.

Päivi Perälä (vas.) opiskelee lähihoitajaksi ja Minttu Suomela merkonomiksi.

Päivi Perälä (vas.) opiskelee lähihoitajaksi ja Minttu Suomela merkonomiksi.