Hyvät käytännöt

Aleksi Savolainen, Päivi Perälä ja Minttu Suomela vivalaisten jokaviikkoisessa tehtävientekopäivässä.

Aleksi Savolainen, Päivi Perälä ja Minttu Suomela vivalaisten jokaviikkoisessa tehtävientekopäivässä.

ViVa24h-projektin toiminnasta saatuja keskeisiä havaintoja on mm. se, että räätälöity ja tuettu työvoimakoulutus on monille nuorille toimiva ratkaisu. Kun koulutus on jäänyt eri syistä kesken, on tärkeää kartoittaa keskeyttämisen syyt ja se, mistä lähtökohdista tutkinto lähdetään täydentämään loppuun. Kaikissa tapauksissa avainasemassa on nuoren oma motivaatio toimia aktiivisena oman asiansa edistäjänä.

Esimerkiksi nuoren ns. lähettävä taho ei välttämättä ennusta sitä, miten nuori suoriutuu opinnoista ja niihin liittyvistä työssäoppimisista. Tärkeämpää on se, että nuoren oma elämänhallinta on kunnossa sekä motivaatio ja sitoutuminen ovat sitä tasoa, että hän kykenee suorittamaan koulutuksen ja siihen liittyvät työssäoppimiset. Tällöin mm. oppimisvaikeudet ja aiemmat keskeytykset eivät vaikuta suoriutumiseen, vaan niihin on tarjolla tukea ja ohjausta sekä mm. erityisopettajan palvelut.

Aikuiskoulutuksen merkittävä etu on se, että opinnot henkilökohtaistetaan ja suoritetaan näyttötutkintoina, jolloin nuori pääsee suorittamaan opintonsa omista lähtökohdistaan ja hän tulee kuulluksi oman asiansa kanssa. Työvoimakoulutus toimii nuoren kannalta yhtenä hyvänä kouluttautumisen vaihtoehtona. Suuri osa mukaan tulevista nuorista saa perustoimeentulonsa toimeentulotukena ja monille ei ole eri syistä mahdollisuuksia lähteä opiskelemaan opintotuella. Tällöin työvoimakoulutus on taloudellisesti mielekäs tapa kouluttautua sekä nuoren itsensä, että heidän kotikuntiensa kannalta. Sopivan työnantajan löytyminen on ensiarvoisen tärkeää sekä koulutukseen liittyvien työssäoppimisten onnistumisen että mahdollisen työllistymisen suhteen.

 
Nuorten kannalta on tärkeää saada oikeat asiat kohtaamaan oikeaan aikaan. Nuori ohjautuu itselleen sopivaan palveluun ja sitä kautta löytää sopivan koulutuksen muodon sekä koulutukseen liittyvään työssäoppimiseen työnantajan.  Räätälöityjen koulutus- ja työllistymispolkujen avulla voidaan edesauttaa monien sellaisten nuorten kouluttautumista ja työllistymistä, jotka ovat olleet putoamassa tai jopa syrjäytyneet työmarkkinoilta. Projektin tuloksena 34 nuorta valmistui ammattiin.