Projekti

VirtuaaliValmennusta nuorille 24h -projekti (ESR S11724)

Teemu Mäntylällä on lukujärjestyksessä vaihteeksi teoriaa.

Teemu Mäntylällä on lukujärjestyksessä vaihteeksi teoriaa.

Vuoden 2011 syksyllä Sedu Aikuiskoulutuksessa aloitettiin VirtuaaliValmennusta nuorille -hanke, joka omalta osaltaan toteuttaa nuorisotakuuta. Tavoitteena oli tarjota sadalle 17–30-vuotiaalle nuorelle tilaisuus työllistymismahdollisuuksiensa edistämiseen ohjauksen, virtuaalivalmennuksen ja räätälöidyn ammatillisen työvoimakoulutuksen avulla. Projektin tuloksena 34 nuorta valmistui ammattiin.

Toimintamalli voidaan kuvata seuraavasti:

 

toimintamalli

 

Projektin suurin kohderyhmä oli nuoret, jotka olivat keskeyttäneet opintonsa yhden tai useamman kerran ja pystyivät tämän hankkeen avulla suorittamaan opinnot loppuun. Jonkin verran mukana oli alanvaihtajia, jotka eivät olleet työllistyneet tai kyenneet työskentelemään sillä alalla, johon heillä oli koulutus. Projekti edisti myös niiden nuorten kouluttautumista, jotka olivat suorittaneet esim. lukion, mutta olivat vailla ammatillista perustutkintoa.

Hankkeen kautta oli mahdollista suorittaa useita eri tutkintoja, jotka löytyvät Sedu Aikuiskoulutuksen koulutustarjonnasta. Valmistuneita opiskelijoita on tullut mm. seuraavilta aloilta: elintarvike-, kotityö- ja puhdistuspalveluala, koulunkäynninohjaaja, laitoshuoltaja, logistiikka, lähihoitaja, merkonomi, metalli, myynnin ammattitutkinto, rakennus, restaurointi, sihteeri, talotekniikka, tarjoilija, vartija, tietokoneasentaja ja kiinteistönhoitaja. Tarjolla on monien muidenkin alojen koulutusta. Jotkut osallistujista ovat jatkaneet kouluttautumistaan eteenpäin esimerkiksi nuorisoasteen koulutuksissa tai oppisopimuksella.

VirtuaaliValmennusta nuorille osoitti toimivuutensa sen verran hyvin, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi jatkohankkeelle rahoituksen.  Jatkohanke on nimeltään ViVa24plus ja se jatkuu huhtikuulle 2015. Sedu Aikuiskoulutus toteuttaa Osaamisen ovi työelämään -koulutusta, jossa myös on otettu mukaan hyviä käytäntöjä ViVa24h-projektista.

 

ViVa24h:n prosessi:

ViVa24plus prosessi